Enter your keyword

PROGRAM CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PRESA ȘI CULTURA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN”, Galați 22 octombrie 2021, Ediţia a XIII-a

 

 

 

PROGRAMUL

CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

PRESA ȘI CULTURA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Galați
22 octombrie 2021

Ediţia a XIII-a

cu tema

PRESA DE NIȘĂ ÎN ROMÂNIA

 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

 • prof. univ. dr. Ilie RAD, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca prof. univ. dr. hab. Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prof. univ. dr. Ion ZAINEA, Universitatea din Oradea 
 • prof. univ. dr. Daniel GĂLĂȚANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi conf. univ. dr. Aurelia LĂPUȘAN, Universitatea „Ovidius” din Constanța conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova conf. univ. dr. Ioan DAVID, Universitatea de Vest din Timișoara conf. univ. dr. Virginia POPOVICI, Universitatea din Novi Sad (Serbia) conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE 

Preşedinte  

 • conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Membri 

 • prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prof. univ. dr. Daniel GĂLĂȚANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi conf. univ. dr. Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi conf. univ. dr. Iuliana BARNA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi lect. univ. dr. Oana NAE, Universitatea „Danubius” din Galați 
 • lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Vineri – 22 octombrie 

https://teams.microsoft.com/l/meetup 

join/19%3aHh__YAmRjs2AQHgacaMTJLVZZyDOkW_T019MSppmyp81%40t hread.tacv2/1634115577147?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa 4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a 948f-4b2706589159%22%7d 

10.30-11.00 – înregistrarea participanților 

11.00-12.00 – deschiderea oficială a conferinței 

Cuvânt de salut: 

– conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ – Președintele conferinței 

– prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU – Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 

– prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU – Președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați  

– prof. univ. dr. Simona ANTOFI – Decanul Facultății de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

– conf. univ. dr. Oana CENAC – Directorul Departamentului de Literatură, lingvistică și jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Conferință în plen 

– conf. univ. dr. Antonio-Roberto MOMOC – Decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea București Titlu rezervat

– conf. univ. dr. Virginia POPOVICI, Universitatea din Novi Sad, Serbia – Presa românească din Voivodina 

12.00-13.00 – Pauză 

13.00-15.00 – Lucrări pe secțiuni 

15.00-15.15 – Pauză 

15.15-17.00 – Lucrări pe secțiuni 

17.00-17.15 – Pauză 

17.15-17.30 – Concluzii 

Secțiunea I 

https://teams.microsoft.com/l/meetup 

join/19%3aHh__YAmRjs2AQHgacaMTJLVZZyDOkW_T019MSppmyp81%40thread. tacv2/1634115577147?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f 778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f 4b2706589159%22%7d 

Moderatori – conf. univ. dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ, Universitatea  Politehnica Timișoara; lect. univ. dr. Cătălin ENICĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din  Galați 

 1. conf. univ. dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ, Universitatea Politehnica Timișoara; mrd. Eugen COCEA, Universitatea Politehnica Timișoara – Presa auto din  România, între tiparul clasic și interacțiunea online 
 2. drd. Eugen Marius CHIRIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Publicațiile inspectoratelor pentru situații de urgență din România: trecut, prezent și  perspective 
 3. lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Top  publisher în presa de nișă: „Burda International” 
 4. Mirela AMARIE, jurnalist, Centrul Media BucPress, Cernăuți, Ucraina – Revistele  pentru femei din Ucraina – între trecut și prezent
 5. lect. univ. dr. Oana OMETA, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – Perspective asupra jurnalismului social 
 6. lect. univ. dr. Oana NAE, Universitatea „Danubius”, Galați – Expansiunea social  media și impactul asupra construirii educației tinerilor 
 7. lect. univ. dr. Mihaela OZARCHEVICI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”  din Arad; asist. univ. dr. Andrei ANDO, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – Presa  arădeană de întreprindere în unitățile comuniste de producție și în perioada post revoluționară 
 8. lect. univ. dr. Cătălin ENICĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Începuturile presei satirico-umoristice: „Ghimpele” 
 9. lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Presa medicală în România postdecembristă 
 10. conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Presa umoristică în Galațiul postcomunist – „Buzunar” 
 11. lect. univ. dr. Traian BRĂTIANU, Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța – Publicațiile militare în Dobrogea. Studiu de caz – revista „ARMA PONTICA” 
 12. drd. Gabriel CHIFU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Presa sportivă  online – pro și contra 
 13. prof. asoc. dr. Carmen UNGUR-BREHOI, Universitatea din Oradea – Călător în  bascheți”, blogul de călătorii cel mai citit din România 
 14. lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” din Constanța – Revista  „Moda nouă” – o publicație pentru elita feminină românească  

Secțiunea a II-a 

https://teams.microsoft.com/l/meetup 

join/19%3aBGkqaSEX7WIydUXftZJOSWnWItacwF4j6gWmMF3- FNA1%40thread.tacv2/1634115701859?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699- 60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f 4b2706589159%22%7d 

Moderatori – conf. univ. dr. Vasile CIOBANU, Academia Română, Institutul de  Cercetări Socio-Umane Sibiu; prof. univ. dr. Daniel GĂLĂȚANU, Universitatea „Dunărea  de Jos” din Galați

 1. Tudor Călin ZAROJANU, ziarul Lumina al Patriarhiei Române, București – De ce este nevoie de presa religioasă? 
 2. prof. dr. Ileana Mihaela BOLDIȘOR, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova – Presa creștin-ortodoxă craioveană: trecut și prezent 
 3. Gabriel KLIMOWICZ, jurnalist – Jurnalism în umbra crucii 
 4. dr. Silviu-Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, București – O revistă studențească interbelică. „Raze de lumină. Revista Studenților în Teologie din  București” (1929-1938) 
 5. conf. univ. dr. Vasile CIOBANU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu – Prima publicație pedagogică săsească, „Schul- und Kirchen-Bote für  das Sachsenland” [Curier școlar și bisericesc pentru Țara Săsească] (1866-1919) 
 6. dr. Neagu MANOLACHE, publicist – Presa aromână din România în perioada 1948-1989 
 7. drd. Ghiulșen ISMAIL, Universitatea din Craiova – Presa comunității tătare în perioada 1888-2017. Revista de cultură și civilizație tătară „Karadeniz”
 8. prof. univ. dr. Daniel GĂLĂȚANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Ecoul mediatic al problemelor comunităților musulmane de implantație recentă în Europa  și România 
 9. prof. univ. dr. Radu CARP, Universitatea din București – Presa minorităților naționale – o temă marginală 
 10. conf. univ. dr. hab. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Idealul sionist reflectat în presa evreiască gălățeană 
 11. cercet. șt. I Cătălin TURLIUC, Academia Română, Filiala Iași; Cristian MOȘNEANU, Academia Română, Filiala Iași – Presa francmasonică din România  interbelică 
 12. dr. Lucian-Zeev HERȘCOVICI, Biblioteca Națională a Israelului, Ierusalim – Revista ebraică „Zimrath Haaretz” (Iași, 1872-1876), publicație a mișcării HASKALA  (iluminismul evreiesc) din România: conținut și importanță
 13. lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – O privire generală asupra media comunitare 

Secțiunea a III-a 

https://teams.microsoft.com/l/meetup 

join/19%3a8ik1Ph9_G2e8MDYH0KVZF5tMV4UModAv87AO1ttBrmw1%40thread.ta cv2/1634115786037?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f 778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f 4b2706589159%22%7d 

Moderatori – prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din  Galați; prof. univ. dr. hab. Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova 

 1. asist. univ. dr. Cristian ARHIP, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa”, Iași; prof. univ. dr. Odette ARHIP, Universitatea Ecologică București – Aspecte  stilistice ale cronicii muzicale – Studiu de caz: Cella Delavrancea 
 1. conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău – Presa pedagogică din Basarabia interbelică – promotoare a valorilor naționale
 2. lect. univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ovidius” din Constanța; lect. univ. dr. Iuliana DAVID, Universitatea „Ovidius” din Constanța – Revistele din prima  jumătate a secolului XX și nașterea modernismului italian 
 3. cons. sup. dr. Alina ILINCA, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, București; cons. sup. dr. Liviu Marius BEJENARU, Consiliul Național pentru  Studierea Arhivelor Securității, București – Revista „Novîi Mir”: o oază de liberalism în  peisajul literar din Uniunea Sovietică 
 4. lect. univ. dr. Elena IANCU BOTEZATU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – „România liberă” (1974). Aspecte literare reflectate în periodic, în diversitate 6. prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Publicistica lui Fănuș Neagu. Repere ale receptării 
 5. prof. univ. dr. hab. Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova – Revista „Izvorașul” – impact mediatic și epistolar
 6. prof. asoc. dr. Carmen ȚÂGȘOREAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca – Marius Mircu – un pasionat colaborator al periodicelor pentru copii 9. lect. univ. dr. Borbala ZSEMLYEI, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca – Straturile limbii maghiare prezente în revista de specialitate „Magiszter” 10. conf. univ. dr. Georgiana DRAGHICI (POPESCU), Universitatea din Pitești – Aspecte privind începuturile presei de nișă în zona Argeșului 
 7. conf. univ. dr. Ștefania BEJAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Valori ale presei de nișă într-un Iași cultural 
 8. drd. Nicoleta Diana JILAVU (MATEI), Universitatea din Craiova – Presa de nișă în Teleorman 
 9. drd. Elena PETROIU (IAGĂR), Universitatea din Craiova – Troița de la Ionești în presa locală – fenomen religios și social

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.