Enter your keyword

AL XVI-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A PRESEI, TIMIȘOARA, 27-29 SEPTEMBRIE 2023

 

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI

în colaborare cu

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA TIMIȘOARA

INSTITUTUL DE STUDII BANATICE „TITU MAIORESCU”

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE – FILIALA TIMIȘOARA

SOCIETATEA ENCICLOPEDICĂ A BANATULUI

și în parteneriat cu

Consiliul Județean Timiș

Mitropolia Banatului

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Valeriu Braniște” – Timiș

Casa de Presă și Editura „Libertatea”, Panciova, Serbia

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Serbia

Consulatul General al României la Gyula, Ungaria

Redacția ziarului „Foaia românească, Gyula, Ungaria

Cercul Cultural Româno-Austriac „Unirea” și Radio TV „Unirea” Internațional din Viena, Austria

organizează

CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A PRESEI

Ediția a XVI-a

cu tema:

CATEDRA ȘI PUBLICAȚIILE SALE

Presa instituțiilor de cercetare, educație și formare profesională

Timișoara,

27-29 septembrie 2023

 

Consiliul științific:

Președinte de onoare: prof. univ. dr. Ion Pop, membru corespondent al Academiei Române

Membri:

– Acad. Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române;

– Acad. Păun Ion Otiman, președinte de onoare al Filialei Timișoara a Academiei Române;

– Prof. univ. dr. Hans Dama, Universitatea din Viena;

– Prof. univ. dr. Gabriela Nedelcu-Păsărin, Universitatea din Craiova;

– Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;

– Prof. univ. dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest, Timișoara;

– Conf. univ. dr. Florin Ardelean, Universitatea din Oradea;

– Conf. univ. dr. Răduț Marian Bâlbâie, Universitatea din București;

– Conf. univ. dr. Silvia Grosu, Universitatea de Stat din Chișinău;

– Conf. univ. dr. Lucian Ionică, Universitatea de Vest din Timișoara;

– Conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, Universitatea „Ovidius”, Constanța;

– Conf. univ. dr. habil. Adrian Magina, directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Filialei Timișoara a Academiei Române;

– Conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiță, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, președintele Asociației Române de Istorie a Presei;

– Drd. Mariana Stratulat, director, Casa de Presă și Editură „Libertatea”, Panciova;

– Prof. Todor Doru Ursu, directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, Serbia;

– Prof. Nicu Ciobanu, președintele Societății Române de Etnografie și Folclor;

– Ioan Godja, președintele Cercului Cultural Româno-Austriac „Unirea”, Austria.

 

Comitetul de organizare:

Președinte: conf. univ., CS II, dr. Ioan David, directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara

Membri:

– Cercetător științific, dr. Viviana Milivoievici, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Filialei Timișoara a Academiei Române;

– E.S. Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula, Ungaria;

– Eva Iova Șimon, directorul săptămânalului „Foaia românească”, Gyula, Ungaria;

– Bibliotecar IA Lorena Cuvin, Biblioteca Academiei Române, Filiala Timișoara;

– Bibliotecar IA Ioana Popa, Biblioteca Academiei Române, Filiala Timișoara;

– Drd. Adela Marinela Popa, șeful Biroului de cultură, învățământ, minorități, sport și culte, C.J. Timiș;

– Daniela Florian, Societatea Enciclopedică a Banatului;

– Dr. Ionel Popescu, vicar eparhial la Arhiepiscopia Timișoarei.

 

Obiectivul principal al Congresului este acela de a stimula interesul comunității științifice pentru istoria presei, de a încuraja cooperarea și crearea unei rețele de cercetare în acest domeniu și de a asigura un cadru de dezbatere academică.

Se au în vedere preocupările de identificare a etapelor de evoluție și a tendințelor presei din instituțiile de cercetare, educație și formare profesională, în contextul expansiunii noilor tehnologii de informare și comunicare.

Lucrările congresului sunt dedicate împlinirii a 70 de ani de existență a Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara și evenimentului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii” (2023).

Conferința inaugurală va fi susținută de prof. univ. dr. Ion Pop, membru corespondent al Academiei Române.

 

Arii tematice:

 

PRESA ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACADEMICĂ

– Tipologia și formele de manifestare a presei științifice și academice;

– Contribuția unor personalități la dezvoltarea presei științifice și academice;

– Presa ecleziastică, reper spiritual, științific și cultural;

– Particularități ale jurnalismului științific;

– Limba și limbajul presei științifice;

– Mass-media științifică;

– Informarea științifică în era internetului și a inteligenței artificiale;

– Reviste de popularizare a științei.

 

ROLUL ȘI LOCUL PRESEI STUDENȚEȘTI ÎNAINTE ȘI DUPĂ 1990 ÎN PUBLICISTICA ROMÂNEASCĂ

– Programele revistelor studențești;

– Reviste literare studențești. Tipologie;

– Cenacluri studențești;

– Mentori și modele pentru presa studențească;

– Creații literare și traduceri în presa studențească;

– Personalități literare, culturale și științifice care au debutat și s-au format în paginile revistelor studențești;

– Comunizarea și decomunizarea presei universitare;

– Contribuții la o istorie a presei studențești;

– Emisiuni radiofonice și vizuale remarcabile ale studenților.

 

PRESA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ, ÎNTRE PROVOCARE ȘI IMPACT

– Publicațiile școlare, laboratoare pentru viitorii ziariști;

– Clasificarea revistelor școlare. Criterii de evaluare. Tezaurizare;

– Trăsături specifice privind conceperea și elaborarea acestui tip de presă. Rolul ilustrațiilor și revistele pentru copii;

– Menirea publicațiilor în bibliografia școlară;

– Modele de reviste școlare. Schimb de bune practici;

– Monografii ale unor reviste școlare reprezentative;

– Relațiile dintre școală și biserică, reflectate în presa elevilor.

 

DEPOZITUL LEGAL PENTRU PRESA ONLINE

– Presa online, o realizare de care trebuie să se țină seama;

– Tipologie. Forme de manifestare. Rețele de socializare. Tendințe;

– Depozitul legal pentru presa online, indiferent de tipologie, reprezintă o necesitate. Argumente coroborate cu experiența altor țări europene;

– Proiect(e) de organizare și funcționare a unui depozit legal pentru presa online;

– Arhiva digitală. Structură. Depozitare;

– De cine și cum pot fi accesate publicațiile electronice aflate în depozitul digital. Reguli și proceduri.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI INFORMAȚII PRELIMINARE

Confirmarea de participare se trimite organizatorilor în format electronic, în conformitate cu normele de tehnoredactare, pe adresa: congresariptm@gmail.com și trebuie să cuprindă titlul comunicării, rezumatul (între 300 și 500 de cuvinte), un scurt CV (maximum 20 de rânduri) și formularul de înscriere completat.

Lucrările congresului se vor desfășura în plen și pe secțiuni, iar comunicarea  nu va depăși 15 minute.

Data-limită pentru înscriere este 20 mai 2023.

Decizia de acceptare sau nu a intervenției pentru prezentare și publicare va fi anunțată până la 25 mai 2023.

Lucrările acceptate, redactate în limba română  sau într-o altă limbă de circulație internațională,  vor fi selectate printr-un proces de peer-review și publicate, până la data desfășurării congresului, în volum, la o editură acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice.

Termenul-limită de trimitere a textelor pentru tipar la  adresa precizată mai sus congresariptm@gmail.com este 1 iulie 2023.

 

De reținut:

Taxa de participare la congres este de 250 de lei, respectiv 300 de lei pentru cei care doresc să participe la excursia documentară, urmând ca organizatorii să asigure materiale promoționale, masa participanților și tipărirea volumului. Taxa se achită până la 30 mai 2023, în contul: RO22RZBR0000060014221846, deschis la Raiffeisen Bank Timișoara.

Cheltuielile de transport și cazare revin participanților.

Informațiile privind programul de desfășurare a congresului și posibilitățile de cazare vor fi comunicate participanților în timp util.

 

NORME DE REDACTARE ȘI TEHNOREDACTARE

 

STRUCTURA ARTICOLULUI

 

  1. TITLUL (în română și engleză): se scrie centrat cu majuscule și bold, Times New Roman, corp 14. Se recomandă ca acesta să se raporteze cât mai explicit la conținutul textului și să aibă o lungime rezonabilă. Dacă el este un citat sau dacă are în componența lui un citat, acesta se pune între ghilimele.
  2. SUBTITLURILE: se scriu centrat, normal, bold (Times New Roman, corp 12).
  3. NUMELE AUTORULUI: se scrie în dreapta paginii, drept și bold (corp 12), conform cu ortografia în care este scris articolul. Tot în dreapta numelui se pune un asterisc (*), care face trimitere la titulatura științifică sau didactică și la instituția de unde provine autorul (la subsolul paginii).
  4. CUVINTELE-CHEIE: se selectează din text cinci sau șase cuvinte revelatoare pentru conținutul acestuia. Pot fi cuvinte comune sau nume proprii, dar care nu apar în titlu. Se scriu italic (în română și engleză).
  5. TEXTUL PROPRIU-ZIS: se scrie cu Times New Roman, corp 12, normal la 1 ½ rând, poate fi în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
  6. REFERINȚE / TRIMITERI BIBLIOGRAFICE / NOTE: se scriu cu corp de 10 și se dau la subsolul paginii, numerotarea lor făcându-se continuu de-a lungul întregului text. Pentru pagină se folosește formula p. (nicidecum pag. sau pp.), iar denumirile de publicații se pun între ghilimele („Glasul poporului”), nu italic.
  7. REZUMATUL (în română și engleză): se scrie într-o limbă de circulație internațională, dacă articolul este redactat în limba română și invers. Are următoarele componente scrise toate cu corp de 10: Titlul, care traduce exact titlul articolului, scris centrat, drept, cu majuscule și bold. Subtitlul se adaugă între paranteze, drept (Rezumat/Abstract). Cuvintele cheie: drept, bold (Keywords:) urmate de exemple, italic. Rezumatul propriu-zis nu trebuie să depășească 20 de rânduri.

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

NUMELE ȘI PRENUMELE:

 

FUNCȚIA ȘI INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA:

 

NUMĂR DE TELEFON:

 

E-MAIL:

 

TITLUL LUCRĂRII:

 

REZUMAT:

 

PARTICIPARE LA EXCURSIA DOCUMENTARĂ*:

 

– UNGARIA (o zi – Ziarul „Foaia românească”)

 DA             NU

 

– SERBIA (o zi – Casa de Presă și Editură „Libertatea”, Panciova)

DA              NU

 

– AUSTRIA (două zile + o cazare – Radio TV „Unirea” Internațional din Viena)

DA              NU

 

– NU PARTICIP    

 

 

* Se bifează una din cele trei variante posibile.

Nivelul cheltuielilor de transport și cazare va fi în funcție de numărul de participanți.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.