Enter your keyword

Vino alături de Asociaţia Română de Istorie a Presei!

Asociaţia Română de Istorie a Presei vă invită respectos să fiți în continuare alături de noi și să contribuiți la dezvoltarea proiectelor noastre care promovează valorile naționale și occidentale de centru-dreapta, libertatea economică, politică și religioasă, precum și responsabilitatea civică.
Dacă doreşti să sprijini Asociaţia Română de Istorie a Presei şi implict proiectele desfăşurate în cadrul fundaţiei, implică-te activ, proiectează şi recomandă politicile publice necesare unei guvernări eficiente.

Direcţionează 2% din impozitul pe venit către Asociaţia Română de Istorie a Presei

Ce este 2%?
Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze către o entitate nonprofit (fundaţii, asociaţii nonguvernamentale) 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie şi nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne Statului.
Ce trebuie să faceţi?
Completaţi Declaraţia 230 sau Declaraţia 200, în funcţie de sursa de venit.
Declaraţia 230 – Dacă aveţi venituri numai din salarii. Descarcă declaraţia de AICI.  Detalii explicative privind completarea declaraţiei gasiţi AICI
Declaraţia 200 – Dacă aveţi venituri şi din alte surse. Descarcă declaraţia de AICI. Detalii explicative privind completarea declaraţiei gasiţi AICI
Dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit puteţi lăsa căsuţa necompletată. Va fi calculată de către organele fiscale.
Datele Institutului sunt:
– Denumire organizaţie: Asociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP)
– Codul de identificare fiscală (codul fiscal): 22459897
– Contul organizaţiei în format IBAN deschis la Banca Transilvania este: LEI: RO02BTRL01301205570971XX
Declaraţia trebuie depusă până la data de 15 mai a.c.. Formularul se depune la organul fiscal (Direcţia Finanţelor Publice) în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Adresele organelor fiscale locale le găsiţi AICI.
Până la 31 decembrie administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către fundaţia beneficiară.
Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!

Sponsorizări

Puteţi de asemenea să susţineţi aceste opere prin modalitatea sponsorizărilor (act prin care o persoană juridică sau fizică cedează unele bunuri materiale sau financiare unei alte persoane sau instituţii în scop umanitar sau altruist).
Conform Codului Fiscal al României contribuabili (persoane juridice) care efectuează sponsorizări scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi dacă nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.
De asemenea şi persoanele fizice ce obţin venituri din activităţi independente pot sponsoriza reducând impozitul pe profit, dacă nu depăşesc 5% din venitul net.
Important de ştiut:
– poate sponsoriza orice persoană juridică şi orice persoană fizică care înregistrează venituri şi implicit plăteşte impozit pe acestea
– sponsorizarea nu costă nimic; se face din banii pe care statul trebuie, sau deja vi i-a încasat sub formă de impozit pe venit. Prin actul de sponsorizare puteţi dirija o parte din aceşti bani conform dorinţei dvs. Persoanele juridice pot sponsoriza pe tot parcursul anului; persoanele fizice pot face acest lucru numai într-un interval de timp bine definit de către autorităţile fiscale
– cel care primeşte fondurile, nu va avea cunoştinţă asupra datelor, inclusiv a numelui, celui de la care primeşte sponsorizarea; aşadar avizaţi destinatarul de această sponsorizare printr-un e-mail

Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit către Asociatia Romana de Istorie a Presei

Sprijină ARIP!