Enter your keyword

Informaţii generale

Asociaţia Română de Istorie a Presei a fost fondată în 2007 cu scopul de a sprijini cercetarea în domeniul istoriei presei atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Statutul asociaţiei

Descarca

Actul constitutiv

Descarca

Asociaţia Română de Istorie a Presei are în vedere următoarele:

 • coordonarea unei activităţi ştiinţifice constante în domeniu (editarea şi difuzarea unei publicaţii seriale de specialitate, organizarea de simpozioane şi congrese);
 • încurajarea unui schimb internaţional de materiale ştiinţifice la nivel instituţional şi înleşnirea unei racordări eficiente la mediile ştiinţifice internaţionale ale cercetătorilor români;
 • stabilirea unor legături şi a unor colaborări cu alte instituţii şi asociaţii cu profil înrudit din ţară şi străinătate prin organizarea de sesiuni de comunicări şi conferinţe;
 • sprijinirea şi stimularea oricăror acţiuni de cercetare şi studiu al disciplinei prin acordarea de burse;
 • constituirea unei biblioteci care să ofere posibilitatea consultării unor lucrări şi periodice de specialitate;
 • realizarea unui muzeu al presei româneşti;
 • publicarea de traduceri de specialitate, precum şi a unor lucrări originale, sub formă de volume;
 • instituirea de premii, organizarea de concursuri.

Conducere

 • Preşedinte – conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiță, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați;
 • Preşedinte de onoare – prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj Napoca;
 • Filiala Crișana – prof. univ. dr. Florin Ardelean, Universitatea din Oradea, vicepreședinte;
 • Filiala Banat – conf. univ. dr. Ioan David, Biblioteca Academiei Române - Filiala Timișoara, vicepreşedinte;
 • Filiala Ardeal – dr. Carmen Țâgșorean, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj Napoca, vicepreşedinte;
 • Filiala Muntenia – conf. univ. dr. Delia Duminică, Universitatea din Pitești, vicepreședinte;
 • Filiala Oltenia – conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova, vicepreşedinte;
 • Filiala Moldova – conf. univ. dr. Gheorghe Ilie Fârte, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași, vicepreședinte;
 • Filiala Dobrogea – conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius“, Constanţa, vicepreşedinte;
 • Filiala Basarabia – conf. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova, vicepreşedinte;
 • Filiala Ungaria – Eva Iova Simon, redactor-șef, "Foaia românească", vicepreşedinte;
 • Filiala Serbia – prof. univ. dr. Virginia Popovici, Universitatea din Novi Sad, vicepreşedinte;
 • Director-executiv: Ștefania Bejan, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași;
 • Secretar-executiv: Carmen Ungur-Brehoi, Universitatea din Oradea;

Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit către Asociatia Romana de Istorie a Presei

Sprijină ARIP!